Δικηγορικό Γραφείο DE JURE ET DE LEGE - Αγγελικής Π. Ρέκκα & Συνεργατών

 
 
Επικοινωνία
 

Επικοινωνία

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Το δικηγορικό γραφείο ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΕΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ βρίσκεται στην Αθήνα, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, πλησίον μετρό Νέου Κόσμου και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων.

Η Δικηγόρος Αγγελική Ρέκκα σπούδασε Νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δικηγορεί συνεχώς από το έτος 1991. Γνωρίζει τρεις ξένες γλώσσες : Αγγλικά, Ισπανικά και Αραβικά.

Οι γνώσεις αλλά και η πολυετής πείρα της δικηγόρου Αγγελικής Ρέκκα και των συνεργατών της, αποτελούν εγγύηση για την επιτυχή έκβαση των υποθέσεων των πελατών του δικηγορικού γραφείου.
 
 
 
 
 
Η συνεχής ενημέρωση και εξειδίκευση σε θέματα των σύγχρονων απαιτήσεων και δεδομένων της κοινωνίας, προσφέρει στους πελάτες ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, την καλύτερη εξυπηρέτηση σε προσιτές τιμές.

Συγκεκριμένα, η Δικηγόρος Αγγελική Ρέκκα, που εδρεύει στην Αθήνα (Νέος Κόσμος), προσφέρει τις ακόλουθες νομικές υπηρεσίες :
 
 
 
 
 
 
Ακίνητα / Κληρονομικό Δίκαιο
 
 
 

Ακίνητα/Κληρονομικές Υποθέσεις

 
Δικαστική και εξωδικαστική επίλυση θεμάτων κληρονομικού δικαίου.
 
 
 
 
 
Οικογενειακό Δίκαιο
 
 
 

Οικογενειακό Δίκαιο

 
Αγωγές διαζυγίων, ασφαλιστικά μέτρα για επιμέλεια και διατροφή ανηλίκων, κ.λ.π.
 
 
 
 
 
Μισθώσεις
 
 
 

Μισθώσεις κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων

 
Σύνταξη μισθωτηρίων, νομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, μισθωτικές διαφορές, διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών ακινήτων, κ.λ.π.
 
 
 
 
 
Κτηματολόγιο
 
 
 

Κτηματολόγιο

 
Σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία καθώς και κατάθεση αγωγών στα Δικαστήρια για την αναγνώριση και διεκδίκηση των ακινήτων των πελατών μας.
 
 
 
 
 
Εταιρείες
 
 
 

Εταιρείες - Aτομικές Επιχειρήσεις - Εμπορικό Δίκαιο

 
Το γραφείο μας παρέχει πλήρη εξυπηρέτηση σε θέματα εταιρειών πάσης φύσεως.
 
 
 
 
 
Τροχαία ατυχήματα
 
 
 

Τροχαία - Εργατικά ατυχήματα / Ιατρική ευθύνη

 
Δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις από τροχαία ατυχήματα, αποζημιώσεις, κ.λ.π.
 
 
 
 
 
Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας
 
 
 

Υποθέσεις Εκουσίας Δικαιοδοσίας

 
Διόρθωση ονομάτων σε ληξιαρχικές πράξεις, αναγνώριση εκτελεστότητας αλλοδαπών αποφάσεων, κ.λ.π.
 
 
 
 
 
Μισθώσεις
 
 
 

Διοικητικό δίκαιο

 
Το Διοικητικό Δίκαιο, είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους και των νομικών προσώπων εκείνων που διακρίνονται ως φορείς άσκησης δημοσίας εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις αυτών προς τους πολίτες και τα διοικητικά όργανα.
 
 
 
 
 
Προσωπικά Δεδομένα
 
 
 

Προσωπικά Δεδομένα

 
Παρέχουμε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για όλα τα στάδια συμμόρφωσής τους με το GDPR.
 
 
 
 
 
Μισθώσεις
 
 
 

Υποθέσεις κατοίκων εξωτερικού

 
Εξυπηρέτηση κατοίκων εξωτερικού, ελλήνων και αλλοδαπών σε οποιαδήποτε υπόθεσή τους.

Εξυπηρετούμε, επιπλέον, κατοίκους εξωτερικού σε κάθε είδους νομικής φύσης υποθέσεις τους.