Χρειάζεστε νομική συμβουλή;
Επικοινωνήστε μαζί μας και ρωτήστε μας για την υπόθεσή σας
 
 
 

Ακίνητα/Κληρονομικές Υποθέσεις

 

 
 
Η Δικηγόρος Αγγελική Π. Ρέκκα & οι Συνεργάτες της διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στα ακίνητα, παρέχουν στους πελάτες τους νομικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια αγοράς ή πώλησης κάθε είδους ακινήτου τους και ενδεικτικά παρέχει:
 
 
 
 
 
Σύνταξη μισθωτηρίων
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές για καθυστέρηση ενοικίου
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόδοση μισθίου
 
 
 
 
 
 
 
 
Νομική υποστήριξη και διαχείριση μισθώσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών πολυκατοικίας.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας ( έλεγχος για την ύπαρξη διεκδικήσεων, υποθηκών, κατασχέσεων, μελέτη και καταγραφή τίτλων στα αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία)
 
 
 
 
 
 
 
 
Συμβουλευτική κατά τις διαπραγματεύσεις με αγοραστές ή / και πωλητές
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαπραγμάτευση όρων δανείων και ελέγχου δανειακών συμβάσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα.
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράσταση στην υπογραφή των συμβολαίων και λοιπών πράξεων κ.λ.π.
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγή προσβολής διαθήκης ως πλαστής, προσβολής κληρονομικού δικαιώματος, έκδοση κληρονομητηρίου, Δικαστική και Εξωδικαστική επίλυση θεμάτων κληρονομικού δικαίου κ.λ.π.