Διοικητικές Διαφορές

 

 
 
Το Δικηγορικό γραφείο DE JURE ET DE LEGE της Αγγελικής Π. Ρέκκα και Συνεργατών στην Αθήνα (Νέος Κόσμος) αναλαμβάνει με υψηλό επίπεδο συνέπειας και επιτυχίας υποθέσεις διοικητικών διαφορών, δικαστικά και εξωδικαστικά, όπως :
 
 
 
 
 
Φορολογικές
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνταξιοδοτικές - Μισθολογικές Δημοσίων Υπαλλήλων
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεταθέσεις
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πολεοδομικές
 
 
 
 
 
 
 
 
Σήματα Ευρεσιτεχνίας κ.λ.π.