Εργατικές Διαφορές

 

 
 
Το Δικηγορικό γραφείο DE JURE ET DE LEGE της Αγγελικής Π. Ρέκκα και Συνεργατών στην Αθήνα (Νέος Κόσμος) με γνώμονά τον συμφέρων των εργαζομένων και των εργοδοτών σας παρέχουμε υπηρεσίες:
 
 
 
 
 
Στην εξηρτημένη εργασία και στα δικαιώματα του εργαζομένου.
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη διεκδίκηση των δεδουλευμένων αποδοχών
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην καταγγελία σύμβασης εργασίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του εργοδότη.
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη διεκδίκηση νυχτερινών, υπερωριών, κ.λ.π.
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην κατάθεση και εκδίκαση αγωγών εργατικών διαφορών και ασφαλιστικών μέτρων.