Εταιρείες & Ατομικές Επιχειρήσεις

 

 
Το Δικηγορικό Γραφείο DE JURE ET LEGE - Αγγελικής Π. Ρέκκα & Συνεργατών στο Νέο Κόσμο - Αθήνα παρέχει πλήρη εξυπηρέτηση σε θέματα εταιρειών πάσης φύσεως.

Αναλυτικότερα αναλαμβάνει:
 
 
 
 
 
 
Σύσταση Εταιρειών
 
 
 
 
 
 
 
 
Τροποποίηση καταστατικών
 
 
 
 
 
 
 
 
Πώληση Επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρύθμιση Δανείων Τραπεζών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οποιδήποτε διαφορά μεταξύ εμπόρων.
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαταγές Πληρωμής
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατοχύρωση σημάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγή Προσβολής Πνευματικής Ιδιοκτησίας