Κάτοικοι Εξωτερικού

 

 
Το Δικηγορικό Γραφείο DE JURE ET LEGE - Αγγελικής Π. Ρέκκα & Συνεργατών στο Νέο Κόσμο - Αθήνα αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση κατοίκων εξωτερικού, ελλήνων και αλλοδαπών σε οποιαδήποτε υπόθεσή τους.

Εξυπηρετούμε, επιπλέον, κατοίκους εξωτερικού σε κάθε είδους νομικής φύσης υποθέσεις τους.