Διασφαλίζουμε πλήρως τα δικαιώματά σας, εξασφαλίζοντας την ακίνητη ιδιοκτησία σας...
 
 
 

Κτηματολόγιο

 

 
 
Το Δικηγορικό Γραφείο DE JURE ET LEGE - Αγγελικής Π. Ρέκκα & Συνεργατών έγκυρα και οργανωμένα, σας παρέχει πλήρη νομική και δικαστική κάλυψη σε υποθέσεις Κτηματολογίου.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία καθώς και κατάθεση αγωγών και αιτήσεων στα Δικαστήρια για την αναγνώριση και διεκδίκηση των ακινήτων των πελατών μας.
 
 
 
Για το γραφείο μας η διασφάλιση της περιουσίας σας αποτελεί πράξη ευθύνης στην οποία δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το Κτηματολόγιο θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, το γραφείο μας είναι σε θέση να αναλάβει ακόμα και την πιο δύσκολη περίπτωση όσο περίπλοκη ή ιδιαίτερη μπορεί να είναι.