Μισθώσεις

 

 
 
Το Δικηγορικό γραφείο ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΕΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ στην Αθήνα (Νέος Κόσμος) διαθέτοντας ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα μισθώσεων, κατοικίας και επαγγελματικής στέγης αναλαμβάνει:
 
 
 
 
 
Σύνταξη μισθωτηρίων κατοικίας & επαγγελματικής στέγης
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές για καθυστέρηση ενοικίου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόδοση μισθίου
 
 
 
 
 
 
 
 
Νομική υποστήριξη και διαχείριση μισθώσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών πολυκατοικίας