Προσωπικά Δεδομένα

 

 
 
Τα προσωπικά δεδομένα, που αναφέρονται στον πυρήνα της ιδιωτικής μας ζωής, χαρακτηρίζονται από το Νόμο ως ευαίσθητα και απολαύουν μεγαλύτερης προστασίας.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει αυξήσει τους κινδύνους για την ιδιωτική μας ζωή. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είναι δυνατό να αντληθούν διάφορα στοιχεία για την προσωπική, οικονομική ή και κοινωνική κατάσταση κάποιου προσώπου και το σημαντικότερο να συνδυασθούν με άλλες πηγές πληροφοριών, έτσι ώστε να οδηγήσουν σε μία συνολική καταγραφή της προσωπικότητάς του, στη σύνθεση δηλαδή του ατομικού του «προφίλ».


 
 
 
Στα πλαίσια της ανάγκης προστασίας του ατόμου από την ανεξέλεγκτη επεξεργασία πληροφοριών που το αφορούν, στο Δικηγορικό Γραφείο DE JURE ET LEGE - Αγγελικής Π. Ρέκκα & Συνεργατών μπορούμε, με επιτυχία, να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πελατών μας, τόσο δικαστικά, με την κατάθεση και εκδίκαση αγωγής αποζημίωσης, όσο και εξωδικαστικά με σκοπό τη συμμόρφωση του προσβάλλοντος με το νόμο.