Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

 

 
 
H Δικηγόρος Αγγελική Π. Ρέκκα & οι Συνεργάτες της κατέχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο αναλαμβάνουν υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας.

Μερικές από αυτές είναι και οι παρακάτω:
 
 
 
 
 
Αιτήσεις για τη θέση υπό Δικαστική Συμπαράσταση
 
 
 
 
 
 
 
 
Διόρθωση Ονομάτων σε ληξιαρχικές πράξεις
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναγνώριση Εκτελεστότητας Αλλοδαπών Αποφάσεων από τα ελληνικά δικαστήρια
 
 
 
 
 
 
 
 
Διόρθωση ονομάτων που έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα σε ληξιαρχικές πράξεις.